Bu maraqlıdır!

Canlı varlıqlar cansız materiyadan nə ilə fərqlənir?

 Ancaq canlı olmağın nə demək olduğunu təyin etmək çox çətindir. Gəlin baxaq görək canlı varlıqlar hansı xüsusiyyətlərə malikdir və onlar qeyri-canlı varlıqlardan nə ilə fərqlənir.

 

Bütün canlı varlıqlar həyat funksiyasına malikdir. Əsas həyat funksiyalarına qidalanma, qarşılıqlı hərəkət və çoxalma aiddir.

 

Canlı varlıqlar qidalanaraq enerji alır. Yaşamaq üçün onları əhatə edən mühitlə, yəni ətrafdakı canlı varlıqlar və qeyri-canlı obyektlərlə qarşılıqlı hərəkət edirlər. Həmçinin bir canlı varlıq özünə oxşayan bir başqasını doğur-onlar bu cür artırlar.

 

Bütün canlı orqanizmlər bu üç funksiyanı yerinə yetirir və bununla, onlar bu funksiyanı yerinə yetirməyən qeyri-canlı varlıqlardan fərqlənirlər.