Bu maraqlıdır!

Bitki nədir?

Bitki torpaqdan su və mineral duzları əldə edir və onlardan özlərinə qida kimi lazım olan maddələri əmələ gətirir, bu üsulla qidalanma autotrof adlanır. Hər bir bitki hüceyrəsi sellülozdan ibarət qabıqla örtülüdür, ona görə də sellüloz bitki orqanizmini əmələ gətirən əsas materialdır. Elə bitkilər var ki, cəmi bir və ya bir neçə hüceyrədən ibarətdir: bu orqanizmlərdə bitki əlaməti hiss etmək olmur. Bu cür sadə orqanizmlərə bakteriyalar və göbələklər aiddir-onlar birkilərə oxşayır, ancaq onun bütün xüsusiyyətlərinə malik deyil.

 

Bitkiləri öyrənən elm botanika adlanır.