Bayatılar

Laylalar

Uyu, balam, yat, balam,
Qızıl gülə bat, balam.
Şütük bağın bağlayım,
Şirin-şirin yat, balam.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.

 
 

Laylay balam, gül balam,
Sən mənim sünbül balam.
Laylayımla yatasan,
Oyatsın bülbül, balam.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.

 
 

Laylay dedim, yat dedim,
Yastığa baş at dedim.
Bala, çəkim nazını,
Boya-başa çat dedim.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.

 
 

Mən sənə qalam deyim,
Gül deyim, lalam deyim.
Yat, incitmə ananı,
Sağ olsun balam, deyim.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.

 

Laylay mənim bəbəyim,
Bir arzum, bir diləyim.
Bəd gündə, bəd ayaqda
Sənsən mənim köməyim.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.

 
 

 

Laylay dedim yatasan,
Dərdi-qəmi atasan.
Qızılgül bağın olsun,
Gül-çiçəyə batasan.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.

 
 

Balam oynur, yatmayın,
Sözünə söz qatmayın.
Layla deyin balama,
Qoy yatsın, oyatmayın.
Balam laylay, a lalylay,

 
 

Qoxusu güldən gəlir,
Güldən, bülbüldən gəlir.
Balamın gül beşikdə
Yuxusu birdən gəlir.
Balam laylay, a lalylay,
Gülüm laylay, a laylay.