Şeirlər

Mirmehdi Seyidzadə. Qoruqda

Ana yurdun torpağında,

Meşələrin qucağında,

Səhər-səhər gəzirdim mən

Yazın gözəl bir çağında.

 

Qanadlanıb uçdu xəyal,

Öz-özümə verib sual

Soruşdum ki, bəs hardadır?

Bu yerlərin gözü maral?

 

 

 

Elə bu an qaça-qaça

Buynuzları haça-haça

Maral gəldi, onu görcək

Az qaldı ki, könlüm uça.

 

Ovçu kimi pusquda mən

Seyr elədim onu gendən

Elə bil ki, camalından

Gözəlləşdi çayır, çəmən.

 

Min rəng aldı hər gül-çiçək...

Bulaq üstdə dayandı tək.

Su içəndə baxdı maral

Ətrafına ürkək-ürkək.

 

Bir az getdim mən qabağa, 

Yaxınlaşdım daş bulağa.

Xışıldadı şehli otlar

Maral baxdı sola, sağa.

 

Bu an ürküb o, hənirdən,

Dönüb gördü məni birdən,

Göz açınca-bir ox kimi

Sıçrayaraq qopdu yerdən.