Şeirlər

Mina Rəşid. Mötərizə

Mötərizə yazmağı

Öyrənib bizim Ayna.

Mötərizə içində

Qaldı armud və alma.

 

 

Anasının üzünü

Alıb kiçik ovcuna.

Mötərizəyə aldım,

Deyir, səni, ay ana!