Nağıllar, hekayələr

Günel Almaz. Gülümsəyən çiçəklər

Balaca Jalə anasının qucağına oturmuşdu. Avtobusla harasa gedirdilər. Jalənin gözləri pəncərədə idi, gülümsünürdü. Arabir kiməsə əl eləyirdi.

 

Anası əyilib onun üzündən öpdü:

 

- Kim var orda? Kimə əl eləyirsən?

 

- Çiçəklərə, anacan...Onlar məni salamlayır.

 

Anası pəncərədən baxdı. Yolun kənarı çiçəklərlə dolu idi. Külək əsir, onları sağa- sola yellədirdi.