Yumor

Bomba

İki səfeh bomba tapır. Biri o birinə deyir:


- Gəl sökək, görək, içində nə var?


- Sökək!


Yoldan keçən qışqırır:


- Ey, səfehlər, neyləyirsiz, bombadır, partlayacaq!


Səfehlər birağızdan:


- Bizdə biri də var!..