Görkəmli şəxsiyyətlər

Rəhilə Hacıbababəyova

Bakıda qız məktəbinin yaradılmasının təşəbbüsçüsü, görkəmli pedaqoq Rəhilə Hacıbababəyovaya 1882-ci ilin avqustunda Tiflisdə anadan olub. Burada Müqəddəs Nina məktəbini bitirib. 1902-ci ildə Bakıdakı İsgəndəriyyə Qadın Müsəlman Məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb.

 

1910-cu ildə Hacıbababəyovanın təşəbbüsü ilə azərbaycanlı qızlar üçün iki illik məktəb açılıb. 1914-cü ildə ibtidai məktəbə çevrilib. Rəhilə Hacıbababəyova bu məktəbin direktoru idi.

 

1925-ci ildə Hacıbabəyova Azərbaycan SSR Maarifçilər Həmkarlar İttifaqı mərkəzi şurasının üzvü olub.

 

1927-ci ildə Rahil Hacıbabəyova 5-ci Ümumittifaq Sovetlər Sovetləri və Azərbaycan qadın fəhlələri və kəndliləri qurultayının nümayəndəsi seçilib.

 

Rahil Hacıbabəyova 1954-cü ildə Bakıda vəfat edib.