Bu maraqlıdır!

Yazı lələkləri

İndi biz yazı yazanda, əsasən, diyircəkli qələmlərdən istifadə edirik, ancaq qədimlərdə yazını quş lələklərinin köməyilə yazırdılar. Bilmək istəyirsən bunu necə edirlər?

 

Yazı yazmaq üçün ən yaxşı yarayan quşların qanadının sonundakı lələklərdir. Bu cür lələyi götürür və onun ucunu çəpinə kəsirik. Bunu balaca cib biçağının köməyi ilə etmək olar (məhz ona görə bu cür biçaqları “qələmdüzəldən” adlandırırlar.) Bundan sonra qələmi mürəkkəbə batırmaq və yazmağa başlamaq olar.