Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Gümüş toyuq

Başında var ağ kəkil,

“Gümüş “ toyuqdur adı.

O, sizin üçün bu il,

Gör nə çox yumurtladı.

 

 

Yumurta qalaq-qalaq

Yeşiyə dolmuş olsun.

Yeyin, dadlı qayğanaq

Canınıza  nuş olsun!