Bu maraqlıdır!

Hansı məməlilər soyuğa daha davamlıdır?

Əksər məməlilər aşağı temperaturda yaşamağa uyğunlaşmayıb, ancaq ağ qütb ayısı çox möhkəm soyuğa davam gətirə bilir. Ö, özünü soyuqda çox yaxşı hiss edir, hətta öz yuvalarını qarın altında düzəldir. Ağ ayılar çox gözəl üzürlər. Onların balaları yazda doğulur və anaları bütün yayı onlara suda üzməyi, ov etməyi öyrədir.