Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Raket

Raket  düzəltdi Rəfi –

Qalxsın  kosmik fəzaya,

Dolansın hər tərəfi,

Baxsın ulduza, aya.

 

 

Özü raketə mindi,

Oturtdu ağ quzunu.

Quzu  baxıb sevindi,

Mələdi yol uzunu.