Yumor

Aparmaz ki...

Molla arvadı ilə gölə paltar- palaz yumağa gedir. Bunların başı qarışır, bir qarğa sabunu götürüb uçur. Arvad görüb qışqırır:


- A kişi, qoyma! Qarğa sabunu apardı. Molla deyir:


- Görmürsən yazığın üst- başı qapqaradır. Niyə qoymuyum? Lazım olmasa aparmaz ki...