Şeirlər

Ülviyyə Eyyubova. Vətən

Cavidlərin gülüşündə,...
Elvinlərin baxışında,...
yatan,Vətən!
Qətrə-qətrə torpağına
Damla-damla şəhid qanı
hopan,Vətən!
Xudayarlar avazında
dastanlara dönən,Vətən!
Elçinlərin,...nəfəsində
Kəsik-kəsik gülən,Vətən!
Qəlpə-qəlpə  yaralanan,
Hissə-hissə sarıqlanan,
Zərrə-zərrə bütövlənən,
Kafirlərin caynağından
Sıyrıq-sıyıq qopan,Vətən!
Əhvalına yarı sevinc,
yarı kədər qatan,Vətən!
Dəlik-dəlik ürəyində
30 illik arzusuna çatan,
Vətən!