Şeirlər

Əyyub Türkay. Məstanın dostluğu

Dostluq təklifi etdi,
Siçana Məstan pişik.
Dedi: -qorxub qaçmağa,
Lazım deyil bir deşik.


Sahibim imkanlıdır,
Məni çox yedizdirir.
Sən isə çox kasıbsan,
Aclıq səni bezdirir.

 

 

Əgər mənlə dost olsan,
Yeməyin də bol olar.
Dolansan ac-yalavac,
Getdikcə rəngin solar.


Siçan dedi: - a Məstan,
Sıxılsam da dalana
İnandıra bilməzsən,
Məni şirin yalana.


Bizdən dost ola bilməz
Deyirəm son sözümü.

Sənin mədəndə görmək,
İstəmirəm özümü.