Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Şəngülümün nağılı

Şəngülün nağılını

Oxuyantək Qərənfil,

İtirərək  ağlını

Çəpiş oldu elə bil;

 

Guya qurd onu qovdu,

O saldı çığır – bağır.

Gah gözlərini ovdu,

Mələdi fağır – fağır.

 

Böyük bacısı Gülnaz

Dedi : - Sakit ol  bir az!

Ana keçi, görəsən,

Hardadır ...tez gələydi...

 

 

 

Bu “çəpiş “in əlindən

Canımız dincələydi.