Musiqi

Xanım İsmayılqızı. Vətən oğlu

I

Azərbaycan, yurdum mənim, sən igidlər məskənisən
Bayrağını uca tutan, cəsurların vətənisən
Azərbaycan, yurdum mənim, sən igidlər məskənisən
Bayrağını uca tutan, cəsurların vətənisən.

 

Nəqərat


Hay verək igidlər, hay verək biz yenə
Hay verib qoşulaq haqqın gur səsinə
Hay verək igilər, hay verək biz yenə
Hay verib qoşulaq haqqın gur səsinə
Hay verib qoşulaq haqqın səsinə.

 

II


Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan
Vətən oğlu, vətən oğlu, bu yurd səndən alsın ilham
Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu-kam
Vətən oğlu, hünər göstər, bu yurd səndən alsın ilham

 

III


Tarixi var bu millətin, gələcəyi nurla dolu
Hünər göstər, var qeyrətin, sənin yolun haqqın yolu
Tarixi var bu millətin, gələcəyi nurla dolu
Hünər göstər, var qeyrətin, sənin yolun haqqın yolu