Şeirlər

Ələsgər Əlioğlu. Yumaq

Nənəm xalı toxuyur,

Yumağı da var hər cür.

Bu qırmızı, bu yaşıl,

Bu narıncı, bu göydür...

 

Heyva ağacının da,

Çoxlu yumağı vardır...

Amma hamısının da,

Rəngi ancaq sarıdır.