Afişa

Gənc Tamaşaçılar Teatrı mart repertuarını açıqlayıb

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Mart ayı üçün olan repertuarını təqdim edib.


4 mart- P.Culliford “Şirinlər”; saat 12:00


4 mart- V. Siqarev “Ağ ölüm”; saat 19:00


5 mart- Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”; saat 12:00


5 mart- C. Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı”; saat 19:00


10 mart Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrının yaranması gününə həsr olunur
M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran”; saat 19:00


11 mart-C.Rodari “Çippolino”; saat 12:00


11 mart- A.Çexov “Qağayı”; saat 19:00


12 mart- A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”; saat 12:00


12 mart – L. Nuren “Mən gəldim, qızlar...(Müharibə)”; saat 19:00


18 mart- R. Kiplinq “Mauqli”; saat 12:00


18 mart- M.F.Axundzadə “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”; saat 19:00


19 mart- A.Salmanlı “Möcüzəli pillələr”; saat 12:00


19 mart- M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan”; saat 19:00


21 mart- A.Puşkin “Qızıl balıq”; saat 12:00, 14:00


22 mart- İngilis xalq nağılı “Şən Elf və Cadugər; saat 12:00, 14:00


23 mart-P. Nurəliyeva “Qoğalın sərgüzəştləri” ; saat 12:00, 14:00


25 mart- M. Ələkbərzadə Kod adı “V.X.A.”; saat 18:00


26 mart- M. Ələkbərzadə Kod adı “V.X.A.”; saat 18:00


31 mart- Azərbaycan Soyqırımı Günü

Ü.Heydərova “İnanıram” (monotamaşa) Böyük səhnə; saat 19:00