Görkəmli şəxsiyyətlər

Vəli Axundov

Alim-həkim, tibb elmləri doktoru, Azərbaycan EA-nın akademiki Vəli Yusif oğlu Axundov 14 may 1916-cı ildə Bakıda doğulmuşdur. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmişdir. V. Axundov 1941-1949-cu illərdə hərbi həkim, Gigiyena İnstitutunda elmi işçi, sonra isə direktor olmuşdur. V. Axundov 1949-1952-ci illərdə Azərbaycan SSR səhiyyə nazirinin müavini, 1952-1953-cü illərdə isə Bakı səhiyyə şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1953-1954-cü illərdə V. Axundov Azərbaycan KP MK-da inzibati, ticarət-maliyyə və plan orqanları şöbəsi müdirinin müavini vəzifəsində işləmişdir. V. Axundov 1954-1958-ci illərdə isə Azərbaycan SSR səhiyyə naziri olmuşdur. O, 1958-ci il fevralında Azərbaycan KP MK katibi seçilmiş, bir qədərdən sonra – 1958-ci ilin iyulunda Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir. O, bu məsul dövlət vəzifəsində 1959-cu ilin iyuluna qədər çalışmışdır. 1959-1969-cu illərdə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olmuşdur.

V. Axundov 1956-cı ildə tibb elmləri namizədi, 1964-cü ildə isə tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır. V. Axundov 1969-cu ildə isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki seçilmişdir. 1969-1972-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti olmuş və akademiyanın səhiyyə sahəsinə rəhbərlik etmişdir. V. Axundov 1972-1986-cı illərdə Q. M. Musabəyov adına Virusrologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena İnstitutunun direktoru olmuşdur. Vəli Axundov 1986-cı il avqustun 22-də Bakı şəhərində vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.