Şeirlər

Aranla Dağın Bəhsi

ARANLA DAĞIN BƏHSİ-Ilaxır çərşənbələr və Novruz bayramı günlərində nümayiş etdirilən oyun- tamaşadır. Bir kimsə Aran, bir kimsə də Dağ rolunda çıxış etməklə deyişirlər:


Dağ deyər:


Yazın əvvəlindən suların qızar.
Qızdırma uşağın ürəyin üzər.

Gözəllər, məhbublar sinəmdə gəzər. 
Xırda-xırda aşan yollar məndədi.

 

 

Aran deyər:
Süsənli, sünbüllü, güllü bağlarım. 
Şam içində şölə çəkir yağlarım.

Bostandakı ala-bəzək tağlarım.

Qarpız, xiyar, dürlü nübar məndədi.

 

Dağ deyər:


Səfalı yaylağam başdan-binadan.
Sinəmdə bitibdi çox güli-xəndan. 
Məndən dərs alıbdı neçə min loğman. 
Dürlü-dürlü gözəl hallar məndədi.

 

Aran deyər:


Mənə həsrət çəkər buzlu qayalar.
Səndən dad eləyən məndən hay alar.
Baş-başa çatılı sarı mayalar.

Xırmanda çevrilən vəllər məndədi.

 

Dağ deyər:


İstərəm kütah edim bəhsimi.
Sənə baxıb ötürmərəm köksümü. 
Dostum, həmdəmimdi yazın möhsümü. 
Şux sənəmlər, incə bellər məndədi.