Yumor

Şah və Bəhlul

Bəhlul bir gün yolun kənarında oturubmuş. Padşah adamları ilə gəlib buradan keçəndə Bəhlulu görüb vəzirinə deyir:
– Vəzir, istəyirəm ona söz atam, görüm cavab verə bilərmi?


– Şahım, mən məsləhət görmürəm. Çünki o, söz altında qalan deyil.


– Eybi yoxdur, deyəcəyəm.


Padşah yanaşıb əvvəlcə Bəhluldan xəbər alır ki, bəs sən kimsən? Buralarda nə eləyirsən?


Bəhlul cavab verir ki:
– Mən heç kiməm, heç nə də eləmirəm. Bəs sən kimsən?


– Bəs səndən böyük kim var?


– Heç kim. Bəhlul fürsəti əldən verməyib deyir:


– Deməli, mən səndən böyüyəm.


– Mən nə əmr eləsəm, sözsüz-söhbətsiz hamı onu qəbul eləyir, kimi istəsəm asdıraram, haranı istəsəm darmadağın etdirərəm. Adımı eşidəndə hamı tir-tir əsir.


Bəhlulun oturduğu yerdə çoxlu milçək varmış, ona rahatlıq vermirmiş. Odur ki, deyir:


– İndi ki belə böyük adamsan, əmr elə bu milçəklər məni incitməsinlər.


Padşah pərt olub yoluna davam edir.