Bu maraqlıdır!

Tasmaniya adası

Cənubi Avstraliyada yerləşən bu ada 1642-ci ildə hollandiyalı Abel Tasman tərəfindən kəşf edilib. Abel Tasman yeni torpaqlar və sərvətlər axtarışında daha da irəli getməyə qərar verdiyi üçün uzun illər sonra, 1853-cü ildə ada onu kəşf edən şəxsin - Tasmaniyanın adını aldı.Tasmaniya adası Avstraliya materikinin cənub-şərqində yerləşir, materikdən Bass boğazı vasitəsilə ayrılır, Avstraliya materikinə məxsus ən böyük adadır. Ada materik mənşəlidir. 

 

Tasmaniyanın ən böyük xəzinəsi onun orijinal formasında qorunan təbiəti özündə cəmləşdirən keçilməz tropik meşələrinin geniş əraziləridir.Tasmaniya adasının çox hissəsi keçilməz meşələrlə örtülüdür. Ancaq tropik meşələrin həm bitkiləri, həm də heyvanları tərəfindən yaradılan maneə və təhlükə onların orijinallığını qorumağa və onları insan müdaxiləsindən qorumağa kömək edir.