Şeirlər

Əyyub Türkay. Uşaq oyunları

Gəlin gedək oynayaq,
Tez qarışıb qaynayaq.
Düzülüşək baş-başa,
Dövrə vuraq biz qoşa.


Çoxlu oyunlar ilə
Könüllər gəlsin dilə.
Kim hoppanar kəndirə,
Kim tullanar hündürə?


Hərəsi bir xal alsın,
Yerdə qalan əl çalsın.
Həm əylənək, həm gülək,
Qalib kimlərdir, bilək.