Afişa

Gənc Tamaşaçılar teatrının may repertuarı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı May ayı üçün olan repertuarını təqdim edib.

 

2 may- P.Culliford "Şirinlər", saat:12:00

 

3may- R.Kipling "Mauqli", saat: 12:00

 

4may- R.Kipling "Mauqli", saat:12:00

 

5 may- C.Rodari "Çippollino", saat:12:00

 

6 may- A.Lindgren "Uzuncorab Pippi", saat:12:00

 

M.F.Axundzadə "Sərgüzəşti-Vəziri Xani Lənkəran", saat:19:00

 

7 may- A.Lindgren "Balaca və damda yaşayan Karlson" , saat: 12:00


L.Nuren "Mən gəldim qızlar...(Müharibə)", saat 19:00

 

12 may- U.Lyus "İstədiyim kimi yaşamışam"/monotamaşa/(Kiçik səhnə), saat: 19:00

 

13 may- A.Salmanlı "Möcüzəli pillələr", saat: 12:00

 

A.Çexov "Qağayı", saat: 19:00

 

14 may-A.Şaiq "Danışan gəlincik", saat:12:00

 

H.Cavid "Ana", saat: 19:00

 

20 may- M.Ələkbərzadə Kod adı " V.X.A.", saat:18:00

 

21 may- İngilis xalq nağılı "Şən Elf və Cadugər", saat: 12:00

 

27 may- YENİ TAMAŞA. İ.Fəhmi "Balaca kişilər", saat:19:00

 

28 may- YENİ TAMAŞA. İ.Fəhmi "Balaca kişilər", saat:19:00