Şeirlər

Əyyub Türkay. Bala ceyran

Düzənlikdə nə qaçırsan,
Rəngi qonur bala ceyran.
Gəl, bol yemli yerlərə sən,
Olsun yerin tala ceyran.


Buynuzun da yoxdur sənin,
Tezcə böyü , körpə qalma.
Qurd görəndə möhkəm qaç ki,
Vəhşilərə sən yem olma.