Tapmacalar

Kəpənəklərə aid tapmacalar

Aşağı gedərəm ley-leyi,
Yuxarı gedərəm ley-leyi,
Nə sümüyü var, nə iliyi.

Cavab:Kəpənək

 

 

Bay-bay uçar, bay qonar.
Bay iliksiz, bay sümüksüz.

Cavab:Kəpənək

 

 

Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başın kəsərəm qanı yox.

Cavab:Kəpənək

 

 

O nədi ki, cəsədi var, qanı yox.

Cavab:Kəpənək

 

 

Qanadı var, quş deyil,
Buynuzu var, qoç deyil.

Cavab:Kəpənək

 

 

Qaq-qaq qalası var bunun,
Ağı, alası var bunun,
Yumurtlamaz, qaqqıldamaz.
Uçar balası var bunun.

Cavab:Kəpənək

 

 

Rəngbərəngdir gül kimi,
Qanadı var tül kimi,
Uçur bağda, çəməndə,
Çox yüngüldür tük kimi.

Cavab:Kəpənək

 

 

Sarıdı, zəfəran deyil,
Yazılıdı, quran deyil,
Buynuzludu, qoç deyil.

Cavab:Kəpənək

 

 

Torpaq deyil, daş deyil,
Quru deyil, yaş deyil,
Buynuzu var, qoç deyil,
Qanadlıdır, quş deyil.

Cavab:Kəpənək