Afişa

Gənc Tamaşaçılar teatrının iyun repertuarı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı İyun ayı üçün olan repertuarını təqdim edib.

 

3 iyun- P.Culliford "Şirinlər", 12:00

 

3 iyun- M.F.Axundzadə "Hekayəti xırs quldurbasan", 19:00

 

4 iyun- Y. Entin, V.Livanov "Bremen musiqiçiləri" (rus dilində), 12:00

 

4 iyun- Ə.Haqverdiyev- "Xortdanın cəhənnəm məktubları", 19:00

 

9 iyun- YENİ TAMAŞA- Jan Kokto "Biganə məşuq" (Kiçik səhnə), 19:00

 

10 iyun- İngilis xalq nağılı "Şən Elf və Cadugər", 12:00

 

10 iyun- C. Məmmədquluzadə "Dəli yığıncağı", 19:00

 

11 iyun- H.X.Andersen "Çirkin ördək balası", 12:00

 

11 iyun- Ə.Əmirli "Hasarın o üzü", 19:00

 

16 iyun- YENİ TAMAŞA-  Bengt Alfors "35 ildən sonra" (Kiçik səhnə), 19:00

 

17 iyun- P. Nurəliyeva "Qoğalın sərgüzəştləri" , 12:00

 

17 iyun- M. Füzuli "Leyli və Məcnun", 19:00

 

18 iyun R.Kiplinq "Mauqli", saat 12:00

 

18 iyun- H.Cavid- "Şeyx Sənan", 19:00

 

24 iyun- A, Tolstoy "Buratinonun macəraları", 12:00

 

24 iyun- U.Şekspir "III Riçard", 19:00

 

25 iyun- P.Nurəliyeva "Dəcəl Keçi", 12:00

 

25 iyun- Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü

YENİ TAMAŞA- İ. Fəhmi "Balaca kişilər", 19:00