Bu maraqlıdır!

Yara Sarğıları

Yara müxtəlif səbəblərdən dərinin bütövlüyünü pozaraq canlı toxumanın öz struktur və funksiyasını qoruya bilməməsidir. Yaraya qulluğun məqsədi; mümkün qədər tez toxuma bərpasını təmin etmək, pisləşmiş dəri strukturunu və ya funksional vəziyyətini düzəltmək, infeksiyanın qarşısını almaq, axıntı və ödəmi azaltmaq, ağrıları azaltmaq və ən yaxşı estetik nəticə əldə etməkdir. 

 

Müasir sarğılar: Alginat sarğıları, Hidrogel örtükləri, Hidrokolloid örtüklər, Köpüklər.

 

Alginat sarğıları- Liflərin şişməsi nəticəsində yara səthində əmələ gələn gel yaranın sağalması üçün nəmli bir mühit təmin edir. Onun antibakterial təsirləri kiçik olsa da, bakteriyalar geldə passiv şəkildə tutulur və sarğı dəyişdirilməklə aradan qaldırıla bilər. Alginatların ağrıları azaldan və hemostatik təsirləri də var. Bədəndə kalsium ionları natrium ionları ilə əvəz olunur və bəzi liflər alginata çevrilir.

 


Hidrogel sarğıları- Hidrogellər 90-95% su olan polimerlərdən ibarətdir. Yaranın axıntısını özünə çəkir. Yaranın səthinə yapışmır. Onlar yaranın qızdırmasını salaraq soyutma effekti yaradırlar. Mikroblara qarşı müqavimət qabiliyyəti zəif olduğundan qorunmaq üçün ikinci örtüyə ehtiyac duyurlar. O, su və buxar keçiricidir və yaradan asanlıqla ayrıla bilər, çünki sarğı ilə yara arasındakı nəmli interfeys sarğının yaraya yapışmasının qarşısını alır. Bundan əlavə, hidrogel sarğıları ilə yaraya dərman tətbiq oluna bilər.

 

Hidrokolloid sarğılar- Hidrokolloid sarğılar həll edilmiş hidrofilik polimer hissəciklərindən ibarətdir. Yara mayesi ilə təmasda olduqda, hidrofilik hissəciklər artıq mayeni udur və gelə çevrilir və yarada 7 gün qala bilər. Bu örtüklər həm yaş, həm də quru toxumalara yapışmağa meyllidir. Yapışqan xüsusiyyətlərə malik olduqları üçün çıxarılma zamanı həssas dəriyə zərər verə bilərlər.

 

Köpüklər- Köpüklər həm elastik, həm də yüksək uducu olan polimer və silikon əsaslı sarğılardır. Onlar süngər kimi kombinasiyada istifadə olunur. Dərin yaralardakı boşluqları doldururlar və zamanla genişlənir və yaraya uyğunlaşırlar. Onlar yaraya zərif təzyiq tətbiq etməklə ödəmi azaldır, yaranın bağlanmasını və oksigenləşməsini artırır. Yaş yara səthinə qoyulduqda, yara mayesi köpüyə sorulur və sarğının digər tərəfinə göndərilir.