Yumor

Cücəli toyuq

Şəhər mollaları Molla Nəsrəddinin əlindən təngə gəlib axırda şəhər hakiminə şikayət edirlər. İşi belə görən Molla birbaş hakimin vəkilinin yanına gedir, ona yanı cücəli bir toyuq aparır ki, vəkil onu müdafiə etsin.


Ertəsi günü şikayət edən mollalar və Molla Nəsrəddin hakimin hüzurunda hazır olurlar. Şikayətçilər danışıb qurtarandan sonra vəkil, Molla Nəsrəddini tərifləyir və onun haqlı olduğunu, o biri mollaların ona böhtan atdıqlarını söyləyir. Bu tərifdən sonra hakim üzünü Molla Nəsrəddinə tutub deyir:
─ Yaxşı, de görüm öz günahsızlığını nə ilə sübut edə bilərsən?


Molla bu cür cavab verir:
─ Hakim sağ olsun, mənim sübutuma ehtiyac yoxdur, onsuz da cücəli toyuq mənim haqlı olduğumu sizə sübut elədi.