Oyunlar

Bənövşə oyunu

Uşaqlar özlərinə iki başçı seçirlər. "Halay-halay" gəlməklə iki dəstəyə ayrılırlar. Dəstələr bir-birindən yüz addım aralı əl-ələ tutub dayanırlar. başçılardan biri o birisinə deyir:

-Bənövşə!

O birisi cavab verir:

-Bəndə düşə!

Əvvəlki başçı deyir:

-Bizdən sizə kim düşə?

O biri başçı uşaqların birinin adını çəkib deyir:

-Əli, yaxud Qəmər düşə!

Əli, ya Qəmər cərgədən ayrılıb yürüyə-yürüyə əl-ələ tutulmuş uşaqların səfini yarmalıdır. Burada güclülük əsas şərtlərdəndir. Əgər oyunçulardan biri güc verib əl-ələ tutmuş uşaqların əlini bir-birindən ayırsa, o biri tərəfə keçə bilsə, bir uşaq da götürüb yenə öz əvvəlki yerinə qayıdır. Yox, əgər keçə bilməsə, orada qalmalı, o dəstəyə qoşulmalıdır. Hansı tərəf uşaqların hamısını öz tərəfində saxlaya bilsə, o dəstə oyunda qalib gəlir.