VIDEO

Akvarel boyalarla şəkil çəkməyi öyrənirik. "Yasəmən" etüdü.

Akvarel boya digər boyalardan şəffaflığı və yümşaqlığı ilə fərglənir.