Şeirlər

Zəminə Xənalı. Döyüş bayrağının keşik xidmətini çəkənlərə...

Odlar diyarının oğulu-qızı, 
Döyüş bayrağını hər zaman sevin. 
Ulu babaların şanlı yolunu 
Öyrənin, öyrədin, əzbərdən bilin. 
-Döyüş bayrağının rəngi qanımız, 
Parçası müqəddəs şəhid dərisi. 
Parıltısı zəfərlərin işığı, 
Ay-ulduzu hürriyyət, istiqlaldır. 
Yazısı qəhrəmanlıq, həm şücaət 
Baftası şərəfli bir məsuliyyət. 
Bütün bunlar Azəri-türk xalqından 
Odlar diyarına bir əmanətdir. 
Bu şanlı bayrağı namusla qoru. 
Polad iradənlə de:-Vətən uğru 
Nəsillər boyunca müqəddəs bayraq, 
Keşik xidmətinin ən şərəflisi. 
Keşiyin mübarək, uğurlu olsun. 
Vicdanla, namusla qoru Vətəni. 
Ucaltsın göylərə qürurun səni. 
Ucaltsın göylərə uğurun səni.