Afişa

Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr repertuarını açıqlayıb

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr ayında maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

 

1 oktyabr- Azərbaycan xalq nağılı "Göyçək Fatma", saat 12:00

 

1 oktyabr- "Mən gəldim, qızlar..."(Müharibə)", saat 19:00

 

6 oktyabr- B.Alfors "35 ildən sonra" (Kiçik səhnə), saat: 19:00

 

7 oktyabr- P.Nurəliyeva "Qoğalın sərgüzəştləri", saat:12:00

 

7 oktyabr- M.Füzuli "Leyli və Məcnun", saat: 19:00

 

8 oktyabr- Y.Entin, V.Livanov "Bremen musiqiçiləri" (rus dilində), saat: 12:00

 

8 oktyabr- P.Seyidli "Mələk", saat: 19:00

 

14 oktyabr- Tamaşa Əhməd Cavadın əziz xatirəsinə həsr olunur

M.Ələkbərzadə Kod adı: "V.X.A.", saat: 18:00

 

15 oktyabr- M.Ələkbərzadə Kod adı "V.X.A.", saat: 18:00

 

20 oktyabr- J.Kokto "Biganə məşuq" (Kiçik səhnə), saat: 19:00

 

21 oktyabr- C.Rodari "Çippolino", saat 12:00

 

21 oktyabr- M.F.Axundzadə "Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah", saat:19:00

 

22 oktyabr- R.Kiplinq "Mauqli", saat: 12:00

 

22 oktyabr- İ.Fəhmi "Balaca kişilər", saat: 19:00

 

27 oktyabr- Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planı çərçivəində Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının birgə layihəsi "El bilir ki, sən mənimsən...", saat 19:00

 

28 oktyabr- A.Şaiq "Danışan gəlincik", saat:12:00

 

28 oktyabr- E.E.Şmidt "Tanrıya 14 məktub", saat:19:00

 

29 oktyabr- A.Puşkin "Qızıl balıq", saat 12:00

 

29 oktyabr- H.Cavid "Şeyx Sənan", saat 19:00