Bu maraqlıdır!

Delft məktəbi

Delft Məktəbi, təxminən 1650 və 1670-ci illərin əvvəlləri arasında fəaliyyət göstərən Hollandiyalı rəssamlar qrupu idi.  


Məktəbin xarakterik xüsusiyyətləri rəssamların işıq-hava mühitinin köçürülməsinə xüsusi diqqət yetirməsi, kompozisiyalar qurarkən optika və perspektivə marağın artması, gündəlik həyatla əlaqəli mövzuların üstünlük təşkil etməsi və müxtəlif janrlardır.


Bu məktəbin ən mühüm ustaları arasında J. Vermeer, P. de Hooch, C. Fabricius, G. Haukgest, P. Potter və E. de Witte var. H. van Vliet, B. van Bassen, D. Vosmar, C. van Velzen, H. van der Burg, C. Steen, M. van Meerevelt, C. Verkolye, A. Palamedes kimi rəssamlar da onunla bağlıdırlar.


17-ci əsrdə Hollandiyada "Delft məktəbi" termini mövcud deyildi. Bu, 20-ci və 21-ci əsrlərdə əksər tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilmişdir.

 

17-ci əsrin əvvəllərində Delft zəngin şəhər idi. Varlı vətəndaşların nadir və dəbdəbəli əşyalara, o cümlədən canlı sənət bazarının mövcudluğunu təmin edən rəsmlərə məhəbbətinə ən azı şəhərə daxil olan çoxlu sayda ekzotik mallar səbəb ola bilməzdi, çünki Delft dünyanın altı mərkəzindən biri idi.


Lakin tədricən, 17-ci əsrin 2-ci yarısında, dinamik inkişaf edən Amsterdam fonunda Delft iqtisadiyyatı sönməyə başladı və XVII əsrin sonunda. şəhər əhəmiyyətli rounu itirdi. Bir çox sənətkar bu vaxta qədər Delfti tərk edərək yeni sənət bazarlarına getmişdi. Beləliklə, məsələn, çoxsaylı Delft pivə zavodlarının kommersiya uğuru ilə diqqəti cəlb edən rəssam J. Steen 1654-cü ildə Delftə gəldi və orada “De Slanq” (“İlan”) müəssisəsini açdı, lakin üç il sonra, maddi ziyana uğrayaraq şəhəri tərk etdi.