Görkəmli şəxsiyyətlər

Covanni Pisano

İtalyan heykəltəraş Covanni Pisano karyerasına atasının emalatxanasında başlamış və orada tapdığı fikirləri o qədər dərindən mənimsəmişdir ki, onun ilk əsərlərini atasınınkindən ayırmaq çətin idi. 

 

1268-1278-ci illər arasında Covanni Pisano haqqında heç bir məlum məlumat olmadığı üçün onun bu illər ərzində Fransaya qastrol səfəri ehtimalı olduqca böyük görünür.

 

1301-ci ildə tamamlanan Pistoiadakı Pisanonun minbəri onun ən böyük nailiyyətidir.

 

Bir sıra "Madonna və Uşaq"  heykəlləri Covanni Pisanonun adı ilə bağlıdır, bunlardan ən məşhuru Paduadakı Skroveqni kapellası üçün monumental əsərdir (1305-1306). Covanninin son əsəri 1311-ci ildə Genuyada yaradılmış Lüksemburqlu VII Henrixin arvadı Brabantlı Marqaretin qəbir daşıdır.