Şeirlər

Solmaz Amanova. Turac

Ürkək-ürkək gəzən quş,

Muğan elinə bir tac.

Qorxudublar, eləmi,

Ağlama gəl, ay Turac.

 

Azərbaycan nağılında,

Söylənir ki, qız olmusan.

Xan evinin qulluqçusu,

Bütün işvə-naz olmusan.

 

Cana gəlib əzablardan, 

Darağı da itirmisən.

Arzulayıb quş olmağı.

Göyə pənah gətirmisən.

 

Səmalarda süzən zaman,

Yadına düşübdür taxça.

İçinə daraq qoyduğun,

Taxçadakı zərli boxça.

 

O gün, bu gün səhərədək,

Nəğmə deyirsən baxçada.

Nəğməni eşidir hər kəs:

"Tax-tax, daraq baxçada,

Boxça da ki, taxçada!"