Bu maraqlıdır!

Biggesee

Biggesee, Almaniyada Bigge çayının (Reyn çayı hövzəsi) üzərində yerləşən Avropanın su anbarıdır. Ölkənin şimal-qərbində (Şimali Reyn-Vestfaliya), Reyn Şifer dağlarının şimal yamaclarında, 308 m yüksəklikdə yerləşir.


Sahəsi 8,8 km2, ümumi həcmi 0,2 km3-dir. Su hövzəsinin sahəsi 287 km2-dir. Bigge, Lenne və Ruhr çaylarının axını tənzimləmək üçün 1956-1965-ci illərdə tikilmiş 52 m hündürlüyündə bənddən əmələ gəlmişdir. (2015-ci ildə yenidən qurulmuşdur). 


Anbar su təchizatı (Rur bölgəsi daxil olmaqla), enerji (su elektrik enerjisi gücü 17,6 MVt, illik istehsal 22 GWh), naviqasiya və daşqından mühafizə üçün istifadə olunur. Burada balıqçılıq, gəzinti (gəzinti və velosiped marşrutları), su idmanları (yelkənli üzgüçülük, külək sörfinqi, avarçəkmə, suya tullanma) və düşərgə məşhurdur. 2013-cü ildən Biggese, qonşu Listersee su anbarı və onların sahilyanı əraziləri Biggese-Listersee landşaft qoruğunun bir hissəsidir. Attendorn və Olpe şəhərləri sahildə yerləşir.