Şeirlər

Mina Rəşid. Qəhrəman şəhidlərimizə

Uşaqlıqdan arzun olub
Düşmənlərlə savaşmaq.
Qarabağı azad edib
Vətənə bağışlamaq.

 

Kimsəyə minnət qoydunmu
Vətəni qoruyanda?
Yağışda, yaralı halda  
Ac-susuz, yorulanda?...

 

Sən ancaq irəli baxdın,
Baxmadın sağ-soluna.
Bir də baxdın göyə qalxıb 
Yerə düşən qoluna...

 

Yenə, yenə sarsılmadın
O dəhşətli ağrıdan.
Tək əlinlə silah tutdun,
Dişinlə bayrağından...

 

Son nəfəsdə bayrağını
Şuşayadək apardın.
Sən Şuşada Zəfər çalıb 
Bizi bizə qaytardın.

 

Qanınla yazdın adını,
O sal daşa, qayaya.
Son anda da təbəssümlə 
Vida etdin dünyaya.