Afişa

Gənc Tamaşaçılar Teatrı iyun repertuarını təqdim edib

Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrı iyun repertuarını açıqlayıb.

2 iyun - “Qaraca qız”, “Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran”

7 iyun - “Motsart və Salyeri”, “Daş qonaq”

8 iyun - “Sindbad”, “Mən gəldim, qızlar”

9 iyun - “Qaraca qız”, “Qağayı”

14 iyun - “Ümid nəğməsi”

15 iyun - “Göyçək Fatma”, “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”

16 iyun - “Qırmızı papaq”, “Xortdanın cəhənnəm məktubları”

21 iyun - “Kontrabas”

22 iyun - “Dörd əkizin nağılı”, “Antiqona”

23 iyun - “Bremen musiqiçiləri”, “Balaca kişilər”

28 iyun - “Mən öləndə ağlama”

29 iyun - “Qulliver cırtdanlar ölkəsində”, “Fiqaronun toyu”

30 iyun - “Mauqli”, “Fiqaronun toyu”.