Şeirlər

Coşqun Xəliloğlu. Məktəb zəngi

Gah sinfə çağrıldıq,
Gah da ki tənəffüsə,
Öyrənmişdik hamımız
Ecazkar, sirli səsə.

 

Necə həzin səsdi o,
Necə qüdrət var onda,

Komandirtək hamını                                                                                                                                
Hazır edir bir anda.

 

Bu zənglə biliklərə 
Əzmlə yiyələndik,
Əziz müəllimlərdən
Biz dünyanı öyrəndik.

 

Bu zəng təlim zəngidir,
Bu zəng tərbiyə zəngi,
Bu zəng bir musiqidir,
Bu zəng “Heyratı”, “Cəngi”.

 

İndi son zəng çalınır,
Sonuncu məktəb zəngi,
Bizim üçün dəyişir 
Ömrümüzün ahəngi.

 

On bir illik dostlardan                                                                                 
Ayrılmaq çətin, ağır,
Başqa yolumuz yoxdur,
Həyat çay kimi axır.

 

O birinci, bu son zəng
Ötüşdü günlər, aylar,
Son zəng biz məzunları
Gələcəyə haraylar.