Şeirlər

Mina Rəşid. Füzuli

Önünə min sədd çəkildi
Hey tikdilər, hördülər. 
Yolunda tələ qurdular
Neçə tədbir gördülər.

 

Dəmir yumruq sədd tanımaz
Aşdı bəndi, bərəni.
Ordumuz bir selə döndü
Keçdi dağı, dərəni.

 

Şəhidim, qazim Füzuli,
Daha sil göz yaşını.
Gecəgözlüm, tufan bitdi
Qaldır uca başını.

 

Sən Füzuli dühasısan,
Qəhrəmanlar oylağı.
Gör sənə necə yaraşır
Azərbaycan bayrağı!