Şeirlər

Cəvahir Tanrıverdi. Balaca Selcan

Böyük bacı, qardaşı
Dərs hazırlayan anda
Cəld kitabı götürür
İki yaşlı Selcan da.


Ayı görür ,-"A" -deyir,
Topu görür,-" op"- deyir.
Əlinə qələm alıb
Cızma - qara eyləyir.


Məktəbə getmək üçün
Onlar hazırlaşan an
Tez əynini geyinir
Bizim balaca Selcan.