Cizgi filmləri

"Yeni il gözəli" cizgi filmi (rus dilində)

Yeni il ərəfəsində meşədəki mədəniyyət sarayında heyvanlar gözəllik yarışmanı təşkil edir. Yarışmanın qalibini kompüter müəyyən edir. Kompüterdən başı çıxan ana-qarğa elə etmək istəyir ki, öz qızı qalib gəlsin. O, buna nail olur və yaraşıqlı tülkü çox məyus halda sarayı tərk edir. Amma ədalətli qalib taca layıq olmadığın dərk edərək onu tülküyə verir. Tülkü “Yeni il gözəli” olduqdan sonra qarğa balası “Ədalət gözəli” adını qazanır.