Boyamalar

Ağıllı boyamalar. Yay

 

Ağıllı boyamalar riyazi əsasları mənimsəməyə kömək edir, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir.

 

Boyamaları rəngləyərkən, şəkillərin sağ tərəfində verilən rənglərə diqqətlə baxın, şəkillərdə qeyd olunan hər bir rəqəm müəyyən rəngə uyğundur.