FOTO

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində yaşamış rəssamların əsərlərində Yeni il