Oyunlar

“Çiçək-yeddirəng” oyunu

Oyun 3 mərhələdən və müvafiq olaraq 3 tapılmalı sözdən ibarətdir. Çiçəyin sağında hərflər yerləşir. Tapılmalı sözdəki hərflərə basmaq lazımdır.

Əgər sözdə həmin hərf varsa, o öz yerini tutacaq, yoxdursa çiçəyin yarpaqlarının biri düşəcək.

Tapşırıq – çiçəkdən sonuncu yarpaq düşənə qədər sözü tapıb yazmaq lazımdır.