Oyunlar

“Rio” pazl-oyunu

“Rio döndərmə-pazl” oyununda siz populyar “Rio” cizgi filminin qəhrəmanlarının təsvir olunduğu bir neçə şəkli bir yerə yığa bilərsiniz. Pazlın elementlərini elə çevirmək lazımdır ki, tam həcmli şəkil alınsın. Mərhələ artdıqca detalların sayı da çoxalır.