Şeirlər

Məmməd Aslan. Nənəm mənsiz darıxar

-Ay Təbrizə,
Gedək bizə -
Qoşa çıxaq
Çölə, düzə.
-Ay Yeganə,
Getsəm yenə -
Axı təkcə
Qalar nənə.