Tapmacalar

Gülzar İbrahimova. "Tapmaca məndən, açması səndən"

- Salam, İlqar!

- Salam, Nigar!

- Gəl, tapmacalar qoşaq,

Tapmacanın cavabını

Bir-birimizdən soruşaq!

- Nədən olsun tapmacamız?

- Həm meyvə, həm tərəvəzdən,

Həm də başqa bitkilərdən .

- Gəl başlayaq!

- Gəl başlayaq!

 

 

- Mənə deyərsənmi, Nigar,

Meyvələrdən hansıdır,

Hər fəsildə tapılar,

Qırmızıyanaq olar?

Yetişəndə saralar,

Bəzən də yaşıl qalar.

Meyvələrin şahıdır

Ağızların dadıdır…

 

 

- Deyən kimi mən bildim,

Almadır sən dediyin.

Hər fəsildə tapılar,

Qırmızıyanaq olar.

O bəzi vaxt saralar,

Bəzən də yaşıl qalar.

Meyvələrin şahıdır,

Ağızların dadıdır!

 

 

 

 

-Qulaq as mənə, İlqar

Tapmacamı kim tapar?

O nədir, tərsə bitir?

Meyvəsini xəlvətcə

Torpaq altında gizlədir.

Sirrini bizdən başqa

Bir də dovşanlar bilir.